Adresa: Kurta Schorka 14,
Sarajevo 71 000
Centrala: +387 33 770 800; fax: 770 853
E-mail: info@centrotrans.com
Web: www.centrotrans.comGeneralni direktor Društva: s.cengic@centrotrans.com +387 33 770 801
Izvršni direktor Funkcije marketinga: n.tankovic@centrotrans.com +387 33 770 838
Izvršni direktor Tehničke funkcije: i.kerla@centrotrans.com +387 33 770 802
Izvršni direktor Zajedničkih funkcija: e.loncaric@centrotrans.com +387 33 770 802


Savjetnik generalnog direktora: m.saciragic@centrotrans.com +387 33 770 801
Šef kabineta generalnog direktora: brkica@centrotrans.com +387 33 770 801
Sekretar Društva: m.ekic@centrotrans.com +387 33 770 808


Saobraćajna služba:
Saobraćaj: +387 33 770 888
Rukovodilac međugradskog i međunarodnog saobraćaja: +387 33 770 881; fax: 770 887
Rukovodilac prigradskog saobraćaja +387 33 770 882


Tehnička služba:
Rukovodilac tehničke pripreme: +387 33 770 883


Centroservis:
Rukovodilac Centroservisa: +387 33 770 884


Služba nabave:
Rukovodilac službe +387 33 770 861


Služba marketinga:
Rukovodilac službe +387 33 770 838


Ekonomsko-finansijska služba:
Rukovodilac plana analize i finansijske operative: +387 33 770 833
Rukovodilac knjigovodstva: +387 33 770 839


Sektor opštih, pravnih i kadrovskih poslova:
Pravna i kadrovska služba: ++387 33 770 820: 770 825


Sektor prodaje vanrednog prijevoza:
Adresa: M.M. Bašeskije 5; Sarajevo 71000
Telefoni: +387 33 464 048;
Fax: ++ 387 33 464 040
E-mail: prodaja@centrotrans.com


Autobuska stanice
Sarajevo

Adresa: Put života 8; Sarajevo 71000
Rukovodilac autobuske stanice: +387 33 666 134
Informacije: +387 33 213 100; 213 010
Fax: +387 33 215 086
Call centar: 090 29 21 00
E-mail: f.hodzic@centrotrans.com

Visoko
Adresa:
Kadije Uvejsa bb, 71300 Visoko
Tel: +387 32 735 830
+387 32 735 768; 738-380 (saobraćaj)

Ilijaš
Adresa: Omladinska bb, 71380 Ilijaš
Tel: +387 33 400 027
+387 33 400 473 (saobraćaj)

Olovo
Adresa: Branilaca bb, 71 340 Olovo
Tel: +387 32 825-230
+ 387 32 825 640, 825-740 (saobraćaj)

Kiseljak/Fojnica
Adresa: ul. bana Josipa Jelačića bb, 71 250 Kiseljak
Tel: +387 30 879 501, 879 132
Fojnica
Bosanska bb
+387 30 832 560 (saobraćaj)

Kakanj
Adresa: ul. 311 lahke brigade bb, 72 240 Kakanj
Tel: +387 32 555 579, 556-732
PJ Kakanj
7. Muslimanske brigade 33
+387 32 552 200, 552 201

Tešanj
Adresa: ul 9. Septembar bb, 74 260 Tešanj
Tel: +387 32 650 445

Vlasenica
Adresa: ul. Srpskih vladara bb, 75 440 Vlasenica
Tel: +387 56 734 045


Poslovne jedinice

Kiseljak: Telefon: +387 30 879 132; Fax:+387 30 879 501
Olovo: Telefon: +387 32 825 230; Fax: +387 32 825 640
Visoko: Telefon: +387 32 735 830; Fax: +387 32 735 768
Ilijaš: Telefon: +387 33 400 027; Fax: +387 33 400 473
Kakanj: Telefon: +387 32 555 579

 

Turističke agencije

u Sarajevu:

Agencija FERHADIJA
Ferhadija 16, 71000 Sarajevo
Telefon: 033 205 481; Fax: 033 211 282
E-mail: aranzmani@centrotours.ba
ferhadija@centrotours.ba


Agencija BUS STANICA
Put života 8, 71 000 Sarajevo
Telefon: 033 214 959; Fax: 214 959
E-mail: stanica@centrotours.ba

u Zenici:
Mehmedalije Tarabara 4, 72000 Zenica
Telefon: 032 246 086; Fax: 032 402 624
E-mail: zenica@centrotours.ba


u Neumu:

Sunčana obala bb, 88390 Neum (hotel Sunce)
Telefon/fax: 036 880 396

 

 O kompanijiEurolinesPrevoz putnikaTuristička ponudaServis vozilaTrgovina dijelovimaUtisciKontakti
Home • English • Deutsch

Copyright © 2000-2007 - All right reserved
design by djikic software development