Online prodaja
Od
Do

Početni prihvatljivi datum polaska:

Krajnji prihvatljivi datum polaska:

Početni prihvatljivi datum povratka:

Krajnji prihvatljivi datum povratka:

Časopis "Info bus" broj 136

U ovom broju časopisa donosimo :

TEMA BROJA
Godišnji intervju sa generalnim direktorom mr.sc. Safudin Čengić

Ako imamo dobre rezultate u segmentu saobraćaja tada možemo očekivati da ćemo takve rezultate imati i na nivou kompletnog Društva.

AKTIVNOSTI
Odlična godina za Centrotrans Eurolines

I ovogodišnju konferenciju za medije pratio je veliki broj printanih i elektronskih medija sa kojima je nakon konferencije organizovano kratko novogodišnje druženje.

AKTIVNOSTI
U Centrotransu obilježen Dan vozača i automehaničara

Centrotrans Eurolines kao prijevoznička kompanija već tradicionalno obilježava 15. januar, Dan vozača i automehaničara svečanim programom i nagradama za najuspješnije vozače i automehaničare.

POSLOVANJE
Poslovanje u decembru

Svi fizički pokazatelji u mjesecu decembru, kao i u prethodnom mjesecu bilježe rast u odnosu na prošlu godinu izuzev ostvarene realizacije, dok u odnosu na plan sva su pozitivna odstupanja. Iskorištenost vozila na nivou Društva bolja je od prošlogodišnje za 1%, a 1% lošija od plana.


Januar 2017. godine
136